Street-art a graffiti versus grafický design

Datum: 
Úterý, 7. Říjen 2014
Konání: 
Od 17.30 před Richard Adam Gallery (Ve Vaňkovce 465/2)

Prozkoumali jsme paralely a podobnosti principů využívaných v grafickém designu
a ve street-artové a graffiti tvorbě. Průvodkyní procházky byla Šárka Burešová, studentka brněnského Semináře dějin umění. 
Na poli street-artu jsme se konkrétně zaměřili na představení projektu Street-strips Yvety Buchtové a na prezentaci jednoho z nově vzniklých děl brněnského street-artisty Tima
V tématu graffiti jsme se ve spolupráci s brněnským Grafficonem pokusili interaktivně představit fenomén tagu a jeho přesah do grafického designu. Na teoretické přípravě procházky jsme spolupracovali se spoluzakladatelem CAP Vítem Svobodou.
 

Cílem procházky Street-art a graffiti versus grafický design bylo nastínit prolínání těchto uměleckých směru s grafickým designem. Během výkladu Šárky Burešové, prezentace děl brněnského street-artisty Tima a Yvety Buchtové a představení fenoménu taggingu Posterem 177 vznikla mozaika různých uměleckých přístupů k dané věci, jež návštěvníky s přesahy do grafického designu seznámila.

Po krátkém úvodu věnovanému historii graffiti a z něj vzešlého street-artu, se skupina návštěvníků přesunula k první zastávce, kde byla odprezentována malba Silentium od Tima. Zde byla osvětlena námětová stránka díla a její koncept, který reaguje na marketingovou strategii jednoho z českých e-shopů. Timo zde reflektoval především „agresivitu“ této reklamní kampaně, když v zobrazení nechal zemřít známou postavičku prezentující tuto firmu.

Následující zastavení patřilo Yvetě Buchtové, která představila svůj dlouhodobý projekt Street-strips věnovaný kolážovému nakládání s nelegálními plakátovacími plochami ve veřejném prostoru města. Yvetiny intervence pak představili jiný způsob nakládání s grafickým designem v rámci streetové tvorby. Využívání již dostupného grafického materiálu a jeho obsahové přetváření tak v očích návštěvníku působilo, vůči Timově reinterpretaci, kontrastně.

Poslední zastavení směřovalo do Klubu Na Dráze, který je ve svých útrobách zdoben řadou piecu z dílny brněnských writerů. Zdejší prostředí se pak stalo dějištěm prezentace taggingu, kterou provedl Poster 177. Forma sdělení byla poněkud volnější, probíhala více ve formě diskuze, video-prezentace a nakonec i pomocí interaktivní složky, kdy si návštěvníci mohli tagging vyzkoušet na připravených panelech.

Stěžejními tématy, která zde byla přednesena, se staly různé přesahy street-artu a graffiti do grafického designu. Primárně pak autorova potřeba vyjádřit se pomocí piecu, který byl několikrát přirovnán svou rolí k logotypu. Prioritou dále bylo poukázat na rozdílnost přístupu street-artu a graffiti, a to především v obsahové stránce, jelikož graffiti je zaměřeno, oproti street-artu , jen na omezený okruh recipientů, tedy na samotnou komunity této subkultury.
 

ROZHOVOR S POSTEREM 177


FCB FOTOALBUM

rgb(119,203,52)